SK EN DE
icon icon icon icon icon icon
217

Pre developerov

 

V oblasti prípravy, manažmentu a predaja nových rezidenčných a komerčných projektov predstavuje spoločnosť ARTHUR Real Estate Company profesionálneho, skúseného, spoľahlivého a lojálneho partnera pre developerske spoločnosti pôsobiace na realitnom trhu v Slovenskej republike. Základom spoločného úspechu je spolupráca, ktorá je realizovaná od samého počiatku developerskeho zámeru. V rámci našej odbornej participácie na projekte uskutočňujeme vypracovanie vnútorných a vonkajších analýz, formuláciu vhodných stratégii, zabezpečenie implementácie formulovaných návrhov i samotný predaj projektu.

V rámci spolupráce na príprave, manažmente a predaji rezidenčných projektov poskytujeme svoje služby v niekoľkých, na seba logicky nadväzujúcich celkoch:

Obdobie verifikácie investičného zámeru projektu
 1. Identifikácia základného strategického rámca na úrovni korporátnej stratégie developera
 2. Identifikácia generického charakteru projektu
 3. Základné strategické ciele zámeru
Obdobie prípravy projektového zámeru
 1. Strategická analýza zameraná na formuláciu vhodnej obchodnej (predajnej) stratégie projektu
  • Analýza faktorov všeobecného okolia
  • Analýza faktorov oborového okolia
  • Analýza zákazníkov a konkurencie
  • Analýza očakávaní a potrieb relevantných Stakeholders (klienti)
 2. Formulácia obchodnej (predajnej) stratégie projektu
 3. Implementácia obchodnej (predajnej) stratégie projektu
Obdobie prípravy realizácie výstavby projektu
 1. Strategická analýza zameraná na formuláciu vhodnej marketingovej stratégie projektu:
  • Vymedzenie trhu
  • Trhové motívy
 2. Formulácia marketingovej stratégie projektu
  • Hlavné ciele pre oblasť marketingu
  • Stratégia komunikačného mixu
  • Corporate design projektu
  • Komunikačná stratégia
  • Mediálna stratégia
  • Externá spolupráca a outsourcing
 3. Implementácia marketingovej stratégie projektu
Obdobie realizácie výstavby projektu*
 1. Aktívna prezentácia projektu v priestoroch realitného centra Laurinská 
  • Zabezpečenie mediálneho priestoru v rámci exteriéru realitného centra (model projektu, vertikálne a horizontálne vizualizácie projektu)
  • Zabezpečenie mediálneho priestoru v rámci interiéru realitného centra (model projektu, vertikálne a horizontálne vizualizácie projektu)
  • Realizácia riadených eventov na podporu predaja projektu v rámi realitného centra indoor a outdoor prostredníctvom marketingových a PR nástrojov (tlačené dokumenty, balóny, podpisové akcie a pod.)
 2. Prezentácia projektu v priestoroch pobočiek franšízovej siete ARTHUR
  • Poskytnutie mediálneho priestoru v rámci regionálnych pobočiek franšízovej siete
 3. Riadená prezentácia projektu v rámci domovskej internetovej stránky www.arec.sk
  • Vytvorenie vlastnej internetovej stránky projektu ako podstránky AREC
  • Priradenie internej rotujúcej TOP pozície v rámci domovskej stránky www.arec.sk
  • Umiestnenie banneru projektu v rámci hlavnej stránky www.arec.sk
 4. Cielená inzercia na internetových realitných portáloch
  • Reality.sk
   • Vytvorenie cielenej TOP pozície projektu
   • Vytvorenie prioritných pozícii projektu
   • Zabezpečenie štandardnej inzercie predajných jednotiek projektu
  • TOP Reality.sk
   • Vytvorenie cielenej TOP pozície projektu
   • Vytvorenie prioritných pozícii projektu
   • Zabezpečenie štandardnej inzercie predajných jednotiek projektu
  • Balík inzercie prostredníctvom exportného systému REALSOFT
 5. Inzercia v tlačených médiách
  • Zabezpečenie inzercie projektu v rámci vlastného realitného magazínu (do 10.000 ks)
  • Zabezpečenie inzercie projektu v rámci komerčných realitných časopisov (cca 80.000 ks)
 6. Inzercia v elektronických médiách
  • Zabezpečenie inzercie projektu v rámci vlastného elektronického newsletteru (cca. 450.000 adresátov)
 7. Právny servis
  • Zabezpečenie tvorby dohodnutých zmlúv a dodatkov k zmluvám
 8. Hypotekárny servis
  • Zabezpečenie poradenstva pri výbere financovania nehnuteľnosti z projektu
 9. Administratívny servis
  • Vedenie negociačného procesu s klientmi
  • Zabezpečenie a realizácia obhliadok v mieste projektu
  • Uzatváranie určených zmlúv s klientmi
 10. Legislatívny servis
  • Príprava podkladov určených pre Správu katastra nehnuteľností

*presná špecifikácia realizovaných aktivít je formulovaná v rámci zmluvného vzťahu medzi AREC a developerskou spoločnosťou

 

 

Pridaj svoju nehnuteľnosť
Chcem predať Chcem kúpiť
Naposledy zobrazené nehnuteľnosti
Zatiaľ ste neprezerali žiadnu nehnuteľnosť